Rząd norweski ogłosił nowe restrykcje w związku z pandemią Covid-19.

Zaleca się częste przebywanie w domu i ograniczenie kontaktu z innymi osobami do możliwego minimum.

Rząd przedstawił następujące 6 zaleceń:
1. Przebywaj jak najczęściej w domu,
2. Miej jak najmniejszy kontakt z innymi osobami niż członkowie gospodarstwa domowego,
3. Zrezygnuj z niekoniecznych podróży wewnątrzkrajowych,
4. Zachowaj odstęp min. 1 metr od innych,
5. Myj ręce często i dokładnie,
6. Przyjmuj nie więcej niż 5 osób w gościnę.

Jednocześnie Rząd wprowadził nowe przepisy prawne. Ich treść jest następująca:

1. Zakazuje się przebywania w towarzystwie więcej niż 20 osób podczas spotkań prywatnych w miejscu publicznym,
2. Serwowanie alkoholu jest zakazane po godzinie 24 w skali całego kraju,
3. Podróżujący z obszarów czerwonych są zobowiązani okazać zaświadczenie (atest) o negatywnym wyniku testu na covid-19 przy przekroczeniu granicy/wjeździe do Norwegii,
4. Wszyscy bez stałego pobytu w Norwegii muszą udać się na 10 dniową kwarantannę w hotelu,
5. 10 dniowa kwarantanna w hotelu obejmuje także tych z pracowników, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odrębnego miejsca zamieszkania bez kontaktu z innymi osobami,
6. Zakaz wstępu do restauracji lub innych miejsc serwujących potrawy dla nowych gości po godzinie 22,
7. Wydarzenia organizowane wewnątrz budynków mogą się odbyć z ograniczeniem do 50 osób oraz z obowiązkiem stałego przytwierdzenia siedzisk, tak by spełniały one warunki dotyczące zachowania odstępu między uczestnikami.

Regiony z dużą ilością osób zakażonych zostają objęte ostrzejszymi restrykcjami.

Od powyższych zasad obowiązują wyłączenia.

Dowiedz się więcej na www.regjeringen.no