Vi eksisterer for dere. Foreningen ble skapet for å samle Polakkene og andre innvandrere som bor i Troms og Finnmark fylke. Vi arrangerer idrett og kulturelle begivenheter. Vi ble etablert som en frivillig forening. Vårt formål er å etablere gode forholder mellom innvandrere og nordmenn.

Alle er velkommen for å bli medlem av foreningen. Vi håper at dere kan finne noe interessant på nettsiden vår. Vår aktivitet ble delt i grupper som ble beskrevet i få ord:

Sport
Utdanning
Kultur
Polakkene i Tromsø

Hjertelig velkommen på nettsiden vår.

Med vennligst hilsen,
Polish Nord Team Styre