Søndagsskole for barn

Utdannelse gjennom lek, historie om Polen og Norge og å lære det som er grunnleggende i det polske språket. Å lese polsk litteratur og visning av historiske filmer.

Hovedintensjonen med denne aktiviteten er å fremme Polskhet blant barna våre og bygge bevissthet om nasjonal tilhørighet. Arv og opprinnelse er verdier som må pleies. Vi er langt fra hjemlandet vårt, men vi vil alltid være polakker.

Vi jobber med dette prosjektet og vi inviterer alle til å samarbeide. Alle forslag og hjelp til å forbedre dette prosjektet er verdsatt.