Jeżeli zaciekawiła Was nasza strona, jeżeli podoba Ci się to co robimy oraz przekonuje Cię idea naszych działań i chciałbyś w tym uczestniczyć, masz tutaj możliwość przystąpienia do naszego aktywnego stowarzyszenia Polish Nord Team.

Aby zostać naszym członkiem i móc korzystać z szeregu naszych ofert, wystarczy zapoznać się z naszym statutem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej) i uiścić opłatę roczną na wskazane konto. Zwracając do zarządu lub któregoś z członków zarządu wypełnioną deklaracje członkowską z potwierdzeniem wpłaty członkowskiej stajesz się pełnoprawnym członkiem naszego stowarzyszenia Polish Nord Team.

Jakie korzyści przynosi członkostwo? Otóż daje ono Tobie możliwość korzystania z każdego naszego projektu z zniżkami. W tym ujęte są bilety na imprezy integracyjne, eventy turystyczne i wszystkie inne działania sportowe i kulturalne. Masz prawo decydować o przyszłości i charakterze naszego stowarzyszenia oraz decydujesz o członkach jego zarządu podczas wyborów na walnych zgromadzeniach. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie musisz być Polakiem aby być jednym z nas. Stowarzyszenie Polish Nord Team jest otwarte dla wszystkich nacji i narodowości ponieważ głównym i szczytnym celem naszej organizacji jest szeroko pojęta integracja.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Polish Nord Team

WPŁATA ORAZ FORMULARZ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Wpłaty członkowskiej prosimy dokonać na
rachunek bankowy nr:
4612 35 01799
Sparebank 1 Nord-Norge

Tytułem:
Kontingent (imię i nazwisko)