Hvis det høres interessant ut fordeg, hvis du liker det som vi jobber med, er overbevist omideene våreogvilbli med på dette prosjektet, har du mulighet til å trå innsom en aktiv medlem av Polish Nord Team.

Hvis du ønsker å bli medlem ivårforening og ha muligheter til å benytte seg av våre mangetilbud, børdu lese våre Vedtekter, fylle ut skjema (se nedover) og betale årsavgift på vedlagte bank konto. Når duleverer skjema ogbevis på betalt årsavgift til en av våre styremedlemmer blir du fullverdig medlem av Polish Nords Team.

Hvilke fordeler gir deg medlemskapet? Du fårmulighet for å delta tilgunstige priseri mange av våres prosjektersom for eks. integrasjon møter, turistaktiviteter og mange andre sports-og kulturelle aktiviteter.

Du få rett til å bestemme om foreningens fremtid og profil. Du får stemmerett til å velge styremedlemmer på generalforsamlinger.